Diamond fysio

Om je bezoek prettig en soepel te laten verlopen

Huisregels

Wilt u zo vriendelijk zijn tijdig af te bellen indien u verhindert bent.

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Zie onze betalingsvoorwaarden voor verdere uitleg over betalingen.

Wij vragen u wijzigingen van verzekeringsgegevens en/of persoonsgegevens tijdig aan ons door te geven.

 • U wordt verzocht zelf een handdoek mee te brengen. Verder willen wij u vriendelijk verzoeken de persoonlijke hygiëneregels in acht te nemen.

 • FysioDiamondFactory begeleidt stagiaires fysiotherapie. Indien u niet behandeld wenst te worden door een stagiaire kunt u dit kenbaar maken aan uw fysiotherapeut.

 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein.

 • Aan het einde van het behandeltraject wordt u via de mail uitgenodigd om een patiënttevredenheidsonderzoek in te vullen. Daarmee helpt u direct mee aan constante verbetering van onze fysiotherapeutische zorg. Indien u bezwaar heeft, kunt u dit kenbaar maken aan uw fysiotherapeut.

 • Geregistreerde gegevens worden behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 • Indien u niet tevreden bent of een klacht over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een ander personeelslid kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of de praktijkeigenaren Menno de Vries of Regi Severins. Uw klacht zal worden behandeld conform de Wet kwaliteit en geschillen zorg ( Wkkgz).

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het kenbaar maken van een niet- reanimeren verklaring.

 • In alle ruimtes is het verboden te roken.

 • Huisdieren zijn verboden.

 • Indien uw opmerkingen, ideeën, etc. heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven.

 • Van de huisregels van fysiotherapie dient u op de hoogte te zijn en hiermee akkoord te gaan.